Slide

  • Elder Sign Drustvene igre
  • Drustvene igra Zombicide
  • Dungeons & Dragons Drustvena igra
  • Elder Sign Drustvene igre
  • Karticna igra Yu Gi Oh Srbija

Egyptian God Decks - Obelisk

Cena: 3 000 RSD

Kaibina legendarna božanska karata - Obelisk - sada dobija svoj špil! Ovaj Structure Deck je prilagođen za brzo stvaranje čudovišta i lakšem prizivanju Obeliska. U tome će vam pomoći nove karte poput Soul Crossing, koja omogućava žrtvovanje do 3 protivnička čudovišta za prizivanje bilo koje božanske karte! Obelisk dobija i svoj čuveni napad - Fist of Fate - kao čarobnu kartu! Ukoliko imate Obeliska na tabli, ona uništava protivničko čudovište i potom sve protivničke spell i trap karte! Sve ovo i još dosta toga možete naći u ovom moćnom špilu. Ovaj špil takođe možete kombinovati sa špilom Egyptian God Decks - Slifer i kartama iz booster-a King's Court Spisak karata:

Card number Name Rarity Category Qty
EGO1-EN001 "Obelisk the Tormentor" Ultra Rare Effect Monster 1
EGO1-EN002 "Soul Crossing" Ultra Rare Quick-Play Spell Card 1
EGO1-EN003 "Fist of Fate" Ultra Rare Quick-Play Spell Card 1
EGO1-EN004 "Divine Evolution" Ultra Rare Normal Spell Card 1
EGO1-EN005 "Level Resist Wall" Super Rare Normal Trap Card 1
EGO1-EN006 "Angel O1" Super Rare Effect Monster 1
EGO1-EN007 "Nimble Momonga" Common Effect Monster 3
EGO1-EN008 "Bazoo the Soul-Eater" Common Effect Monster 1
EGO1-EN009 "Cyber Dragon" Common Effect Monster 1
EGO1-EN010 "Hardened Armed Dragon" Common Effect Monster 1
EGO1-EN011 "Super-Nimble Mega Hamster" Common Flip monster 1
EGO1-EN012 "Evilswarm Mandragora" Common Effect Monster 1
EGO1-EN013 "Photon Sabre Tiger" Common Effect Monster 2
EGO1-EN014 "Evilswarm Salamandra" Common Effect Monster 1
EGO1-EN015 "Ra's Disciple" Common Effect Monster 3
EGO1-EN016 "Unmasked Dragon" Common Effect Monster 1
EGO1-EN017 "Mare Mare" Super Rare Effect Tuner monster 1
EGO1-EN018 "Nimble Beaver" Common Effect Monster 1
EGO1-EN019 "Condemned Witch" Common Effect Monster 1
EGO1-EN020 "Gizmek Uka, the Festive Fox of Fecundity" Common Effect Monster 1
EGO1-EN021 "Gizmek Makami, the Ferocious Fanged Fortress" Common Effect Monster 1
EGO1-EN022 "Harpie's Feather Duster" Super Rare Normal Spell Card 1
EGO1-EN023 "Brain Control" Common Normal Spell Card 1
EGO1-EN024 "Monster Reborn" Common Normal Spell Card 1
EGO1-EN025 "Different Dimension Capsule" Common Normal Spell Card 1
EGO1-EN026 "Pot of Avarice" Common Normal Spell Card 1
EGO1-EN027 "Double Summon" Common Normal Spell Card 1
EGO1-EN028 "Forbidden Chalice" Common Quick-Play Spell Card 1
EGO1-EN029 "Forbidden Lance" Common Quick-Play Spell Card 1
EGO1-EN030 "Forbidden Dress" Common Quick-Play Spell Card 1
EGO1-EN031 "Supply Squad" Common Continuous Spell Card 1
EGO1-EN032 "The Monarchs Stormforth" Common Quick-Play Spell Card 1
EGO1-EN033 "Call of the Haunted" Common Continuous Trap Card 1
EGO1-EN034 "Cloning" Common Normal Trap Card 1
EGO1-EN035 "Drowning Mirror Force" Common Normal Trap Card 1